REHBERLİK SERVİSİ TANITIMI

08.05.2019 2142

REHBERLİK; "Bireyin kendisini tanıyabilmesi, problemlerini çözebilmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir".

Rehberlik hizmetlerinin bir boyutu olan;

 

PSİKOLOJİK DANIŞMAise, öğrenci ya da öğrencilerle, danışmanın yüz yüze gelerek çeşitli problemlere çözüm yolu aramak üzere kurdukları, psikolojik bir ilişkidir. Öğrencilerin kendi kişiliklerini anlamaları ve kendilerini tüm yönleriyle oldukları gibi kabul edebilmeleri, problemlerine çözüm yolu bulabilmeleri ve bu konuda kendilerine yeter duruma gelebilmeleri, yaşamlarında kendilerine açık çeşitli seçeneklerden uygun birini seçerek karar alabilmelerine yardımcı olmak daha çok danışma sürecinden beklenen hizmetlerdir.

Rehberlikte psikolojik danışma hizmetleri bireysel ve grup danışması şeklinde düzenlenebilir. Bu danışmaların konusu, öğrencilerin kişisel, eğitsel ve mesleki problemleriyle ilgilidir. Öğrencilerin çoğunu ilgilendiren problemlere, rehberlik saati veya uygun olan başka bir saatte gruplar oluşturularak profesyonel bir danışman tarafından çözüm yolları aranır. Öğrenciler gerek duydukları konularda bilgilendirilirler.

 

REHBERLİĞİN AMAÇLARI:

Öğrencinin,

 

v   Okul içinde ve dışında kişiliğinden gelen ve çevrenin etkileri sonucu oluşan problemlerini çözebilmek için en doğru ve en uygun kararları alabilecek yeterliliği kazanmasına yardım etmek.

v    Zihnen, bedenen ve sosyal yönlerden dengeli ve Milli Eğitimin amaçlarına uygun bir şekilde gelişebilmesine yardım etmek.

v    Yeteneklerini kavrayıp, etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olmak.

v    İlgi ve yetenekleri yönünde bir öğrenim programı seçmesine yardımcı olmak.

v    İlgi ve yeteneklerine uygun bir işi veya mesleği seçmesine yardımcı olmak.

v    Çeşitli alanlarda beklenen uyumları sağlayabilmesi için gerekli tercihleri yapması, kararları alması ve bunları uygulayabilmesine yardımcı olmak

v    Diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilmesini ve hayata karşı olumlu bir tutum geliştirebilmesini sağlamak.

v    Serbest zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirme alışkanlığını kazanmasına yardımcı olmak.

 

REHBERLİK VE PSK DANIŞMA SERVİSİNİN İLKELERİ

 

v   İnsan saygıdeğer bir varlıktır.

v     Hizmetlerimizden yararlanmak öğrencinin kendi isteğine bağlıdır.

v     Tüm görüşmelerde gizlilik esastır.

v     Hizmetler tüm öğrencilere açıktır.

v     Rehberlik ve Psikolojik Danışma bir ekip çalışmasıdır.

v     Hizmetlerimizde süreklilik vardır.

 

 

 

 

REHBERLİK VE PSK DANIŞMA SERVİSİ NE DEĞİLDİR?

 

v            Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.

v            Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.

v            Rehberlik nasihat etmek değildir.

 

 

REHBERLİK SERVİSİNİN ÇALIŞMALARI

 

Bireysel Görüşmeler :

 • Öğrencilerimiz istedikleri zaman rehberlik servisinden randevu alarak görüşmeye gelmektedirler.
 • Bireysel görüşmelerde amacımız öğrencinin kişisel, eğitsel ve mesleki sorunlarını onun yerine çözmek değil; ona bunları çözebilme becerisi kazandırmaktır.
 • Görüşmelerimizde bireye ait bilgiler tamamen gizli kalmaktadır.

Aile Görüşmeleri :

 • İsteyen her velimiz ihtiyaç duydukları zaman bir gün öncesinden   randevu alarak görüşme yapabilmektedir.
 • Görüşmelerin içerikleri her öğrenci velisine göre farklılaşmaktadır ve gizlilik esastır.

Grup Rehberliği Etkinlikleri :

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi her hafta tüm sınıf düzeyleri  için ayrı ayrı

Grup rehberliği etkinlikleri düzenler ve bu etkinlikler rehberlik saati içinde ya sınıf rehber öğretmeni tarafından, uzmanlık gerektiren durumlarda da rehber öğretmenin kendisi tarafından öğrencilerimize sunulur.

Yeni Duruma Uyum Çalışmaları ( Oryantasyon )

Özellikle  okulumuza yeni gelen öğrencilerimiz ve her yılın başında tüm sınıf düzeylerimiz  kılık- kıyafet, ödül- disiplin, sınıf geçme- sınav yönetmelikleri hakkında bilgilendirilirler.

Meslek Seçimi:

Her sınıf düzeyinde öğrencilerimizin mesleki yetenek, ilgi ve değerlerini belirlemeyi hedefleyen test ve envanterler uygulanmakta sonuçları öğrencilerimiz ile bire bir paylaşılmaktadır

Üniversite Tanıtımları :

 • Her yıl öncelikli olarak Ankara ve İstanbul´da bulunan üniversiteler ile işbirliği yapılarak okulumuza davet edilmektedir. Ziyaret edemediğimiz üniversiteler tanıtımları okulumuzda yapmakta ayrıca bizim talep ettiğim meslekler hakkında bilgi vermektedir.
 • Servisimizin üniversitelerden talep ettiği tanıtım broşür ve cd ler öğrencilerimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır.
 •  Her yıl 11. Sınıf öğrencilerimize ODTÜ, Bilkent ve Ankara Üniversitesi´ne gezi düzenlemektedir. Şehir dışında da Boğaziçi ve Koç Üniversitesi ziyaret edilmektedir.

 Meslek Tanıtımları :

 • Öğrencilerimiz rehberlik servisinden istedikleri meslekle ilgili broşür, kitapçık ve bilgiyi alabilmektedirler.
 • Üniversitelerden akademisyenler okulumuza davet edilerek meslek tanıtımları yapılmaktadır.

Kariyer Günleri: Öğrencilerimizin tanımak istedikleri meslek grubunu icra eden  kişiler okulumuza davet edilerek meslekler konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Sunumlar :

Rehberlik servisimiz tüm öğrenci ve velilerimizi kapsayan genel konularda sunumlar yapmaktadır:

 • Okulun ve yönetmeliklerin tanıtımı
 • Etkin çalışma yolları
 • Üniversite sınav sistemi
 • Zararlı alışkanlıklardan korunma

Veli Broşürleri: Gerek duyulduğunda velilerimizle rehberlik servisinin hazırladığı broşürler paylaşılmaktadır.

Pano Çalışması: Her ay belli konular dâhilinde rehberlik panosu hazırlanmakta; bu pano aracılığıyla bilgilendirme ve duyurular yapılmaktadır.

Rehberlik Biriminde Uygulanan Test Ve Envanterler:

 • Yaşam Pencerem
 • Sınıf Risk Haritası
 • Akademik Benlik Kavram Ölçeği
 •  Holland Meslek Tercih Envanteri
 • Okan Üniversitesi Kişilik Envanteri
 • Otobiyografi ( Ban kendini anlat)
 • Öğrenci tanıma formu

 

Rehberlik Servisi İle Görüşmek isterseniz

08.30-15.00 saatleri arasında aşağıdaki teflonlardan bize ulaşabilirsiniz.

Tel:  285 55 45

Sevgi KÖSE                /119 dahili /           9 ve  12. Sınıflar

Feride DOĞUSAN    / 121 dahili /            10 ve  11. Sınıflar