Mehmet Emin Resulzade

Mehmet Emin Resulzade

27.02.2013 22579

 

 

Mehmet Emin Resulzade (1884 - 1955)

Mehmet Emin ResulzadeTarihteki ilk Türk Cumhuriyeti olan Azerbaycan Cumhuriyeti´nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzâde 1884´te Bakü´de dünyaya geldi. Çalışma hayatına 19 yaşında iken gazete yazarlığı ile başladı. Tiflis´te yayınlanan Şark-i Rus, Azerbaycan´da Hüseyinzâde Ali Bey Turan´ın Hayat ve Füyuzat ile Ahmet Ağaoğlu´nun Irşat ve Terakki gazetelerinde yazdı. Bakü´de haftalık Tekâmül, sonra Yoldaş dergilerini yayınladı.

1905´te siyâsete atıldı. Çarlık yönetimine karşı gizli bir dernek kurdu. Takibata uğrayınca Türkiye´ye kaçtı. 1913´te Çarlık yönetimi af çıkarınca Bakü´ye döndü.

1917´de Bağımsız Azerbaycan fikrini savunan Müsâvât Partisi´nin başkanı oldu. Türkistan´daki diğer Türk Cumhuriyetleri´nin de Rusya´dan ayrılması ve Türk Devletleri Federasyonu kurulması fikrini savunuyordu.

28 Mayıs 1918´de Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu ve ilk cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet iki yıl yaşadı. Kızıl Ordu Azerbaycan´ı işgal edince Resulzâde önce Almanya´yla gitti. Ikinci Dünya Savaşı sonunda Almanya teslim olunca Türkiye´ye geldi, Ankara´ya yerleşti.

6 Mart 1955´te vefat etti. Daha geniş bilgi için www.resulzade.org