OKULLAR ARASI DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI

OKULLAR ARASI DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI

Avrupa Birliği Başkanlığınca yürütülmekte olan Erasmus+ Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyeti kapsamında 2019 yılı Teklif Çağrısı Döneminde sunulan 2019-l-FR0l-KA229-062522_3 numaralı ve "Voyage â travers et vers l'autre" başlıklı proje teklifimiz uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanların içerik değerlendirmesine tabi tutulmuş ve yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda seçim sürecine dahil edilmiş olup Avrupa Komisyonunun merkezi bütçe tahsisi sonrasında azami 22.656,00 Avro hibe desteği ile kabul edilmiştir.

Türkiye, Fransa, İtalya ve Romanya'dan 4 lise düzeyi okulu bir araya getiren projenin dili Fransızca olup2 yıl sürecektir. Proje konusu; toplumun dezavantajlı kesimlerinden gelen öğrencilerin ve özellikle göçmen kimliğe sahip öğrencilerin okullarında karşılaştıkları ve olası karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik çözümler üretmektir. Göçmen öğrencilerin anayurtlarından getirdikleri kültürel değerleri göç ettikleri ülkenin değerleriyle çatışmadan, hoşgörü ortamında yaşamaları, farklılıkların zenginliğe dönüştüğü, farklı toplumsal kodları gözeten yapıcı, birleştirici ve çözüm odaklı bir okul ortamının sağlanması ve okulların bu öğrencilere uygulayacakları bir protokol geliştirmesi projenin amacıdır.

17.09.2019 1694

17-09-2019